Ako niste znali

ako niste znali

Biti vegan zbog okoliša

Biti vegan zbog okoliša

Biste li nekoga shvatili ozbiljno kad bi vam rekao da se trećina svjetske površine pretvara u pustinje zbog proizvodnje mesa? Ili, biste li se šokirali kad bi saznali da se više od pola svjetskih oceana približava točki ekološkog kolapsa zbog ribarstva?

Jeste li znali da su za prehranu stoke koja se uzgaja za hranu potrebni zemljište, voda, gnojivo i drugi resursi koji bi se u normalnim okolnostima koristili za proizvodnju biljne hrane za ljude?

Što ako vam kažemo da je prema Organizaciji za prehranu i poljodjelstvo (FAO) uzgoj stoke odgovoran za oko 18% ukupnog ispuštanja stakleničkih plinova?

Jeste li znali da uzgoj životinja za prehranu u svijetu uzrokuje globalno zatopljenje više nego cijeli transportni sektor zajedno te da pridonosi i prekomjernom iskorištavanju tla, vode i zraka te krčenju šuma i prašuma? Nažalost, brojni provjereni podaci zorno potkrjepljuju ove tvrdnje.

Jedite voće i povrće - njihova proizvodnja zahtijeva puno manje energije od proizvodnje mesa. Čuvajmo naš planet!