Ako niste znali

ako niste znali

Biti vegan zbog životinja

Biti vegan zbog životinja

Zašto vegan? Zato što sve životinje imaju pravo na život bez da budu iskorištavane od strane ljudi. Ako želite učiniti nešto dobro za životinje, promijenite svoju prehranu! Ako prestanete konzumirati životinje i ostale namirnice životinjskoga podrijetla, pomažete zaustaviti veliku okrutnost i nepravdu nad životinjama.

Više od 60 milijardi životinja koje su uzgajane za meso, jaja i mliječne proizvode godišnje stradava zbog naše prehrane. Također, unatoč mišljenju da mlijeko i jaja ne ubijaju životinje, krave koje se uzgajaju za mužnju i kokoši koje se uzgajaju zbog jaja, bez obzira na to jesu li uzgajane na tvorničkim farmama ili na selu, nemilosrdno se ubijaju kada njihova proizvodnja počne opadati.

Zbog naše prehrane mnoge životinje pate. Osim toga, svoje prijatelje ne jedemo, a životinje bi trebale biti naši prijatelji, a ne hrana.